Szczegółowe informacje:

Klinika Położnictwa i Perinatologii jest ośrodkiem klinicznym o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności.


Cięcie cesarskie
Klinika prowadzi opiekę nad ciężarnymi i rodzącymi pacjentkami z patologią ciąży związaną z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym i innymi chorobami układu krążenia, konfliktem serologicznym, a także innymi problemami ciąży wysokiego ryzyka, wymagającymi specjalistycznej diagnostyki i stosownego postępowania. Dysponujemy kadrą i sprzętem do realizacji tych zadań.


- Działalość i usługi medyczne świadczone w Klinice

----------------------------------------------------------------------------------

Poradnia Patologii Ciąży

W ramach Kliniki funkcjonuje wysokospecjalistyczna Poradnia Patologii Ciąży. W Poradni wykonywane są konsultacje niezbędne przy prowadzeniu ciąży wysokiego ryzyka zgodnie z programem opieki perinatalnej.

- Regionalna Poradnia Patologii Ciąży

 

----------------------------------------------------------------------------------

Szkoła Rodzenia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kobiet ciężarnych, dzięki Fundacji Zdrowie Matki i Dziecka utworzono przy Klinice Położnictwa i Perinatolgii nowoczesną Szkołę Rodzenia prowadzoną zarówno przez lekarzy położników i neonatologów, jak również wykwalifikowane położne i psychologów.

- Uniwersytecka Szkoła Rodzenia